Specialist in outdoor- en wandelkleding
Voor 16 uur besteld = vandaag verzonden
Achteraf betalen met AfterPay | Riverty
Gratis verzending vanaf €75,-

Privacybeleid

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy on-line.
We waarderen dat u niet wilt dat de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt verschillend verdeeld is en in dit beleid wordt uitgelegd hoe we informatie over u verzamelen, wat we ermee doen en welke controles u heeft.

 

Wie we zijn?

De website is eigendom van Focus E-commerce BV, die verantwoordelijk is voor het verzamelen van de gegevens.

 

Persoonlijke gegevens die we over u kunnen verzamelen

Wij kunnen alleen de door u bestelde goederen en diensten verstrekken als u ons uw persoonlijke gegevens geeft. Voor het leveren van deze diensten verzamelen wij persoonsgegevens over u, zoals uw naam, adres, e-mailadres.

We gebruiken de informatie die u verstrekt voor de doeleinden die beschreven worden in dit privacybeleid, waarop u ingestemd bent op het moment dat uw gegevens werden verkregen.

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt om de informatie, goederen en diensten die via onze website aan u worden aangeboden, ter beschikking te stellen voor factuur en bestelling.

Wij mogen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten die u van ons heeft aangevraagd door u aan te melden bij onze nieuwsbrief. In ieder geval kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te stoppen voor direct marketing doeleinden. U kunt ervoor kiezen om geen marketingcommunicatie van ons te ontvangen door gebruik te maken van de unsubscribe-functie aan het einde van de marketing e-mail of op de nieuwsbrief van de pagina in de winkel.

Met welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken
Bemontex B.V. Verwerk uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Voor- en achternaam - Contact
Adres - Contact en bezorging
Telefoonnummer - Contact
E-mailadres - Contact, nieuwsbrieven en customer match campagnes (in het geval van nieuwsbriefabonnementen)
IP-adres - analyse

Mapping van bezoekers

Op de website van algemene bezoekersgegevens worden bewaard, inclusief het IP-adres van uw computer en het tijdstip van ophalen en gegevens die uw browser bevat. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van een bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met derden.

 

Speciale en / of gevoelige informatie die wij verwerken

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie om data te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of verzorgers. Helaas kunnen wij niet checken of een bezoeker / klant ouders is dan 16. Wij moedigen ouders aan om zich bezig te houden met de online activiteiten van hun kinderen om zo het data verzamelen van minderjarigen zonder toestemming van ouders tegen te gaan. Als u denkt dat wij data hebben verzameld van een minderjarige zonder toestemming, neem dan alstublieft contact met ons op via [email protected] zodat wij deze informatie direct kunnen verwijderen.

 

Uw toestemming

U heeft de volgende toestemming gegeven na het plaatsen van uw bestelling:

'Ik wil mijn aankoop later' beoordelen en een e-mail ontvangen van vertrouwde winkels na 3 dagen herinneren me om mijn rating in te dienen '

Met dien verstande dat u ons uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven zoals hierboven vermeld, sturen wij uw e-mailadres met betrekking tot het verzoek om een verkopercijfer in te dienen voor de ontvangen goederen via het Trusted Winkels-ratingsysteem aan Bemontex BV, Kompasstraat 32B, 2901 AM Capelle a/d IJssel, zodat ze u na 3 dagen u een e-mail kunnen sturen, die u eraan herinnert om uw beoordeling in te dienen. Deze toestemming kan te allen tijde met toekomstige gevolgen worden ingetrokken (bijv. Per e-mail aan [email protected]).

Bovendien worden uw persoonsgegevens gebruikt om:

  • Beheer uw account bij ons;
  • Controleren en uitvoeren van financiële transacties in verband met betalingen die u online maakt;
  • Het bezorgen van uw bestelling

Tevens kunnen onze betalings partners Klarna en Afterpay krediet checks uitvoeren. Voor meer informatie, zie de privacy verklaring van Klarna en de privacy verklaring van Afterpay

 

Cookies

We mogen ook informatie ontvangen over uw online activiteit and internet gebruik. We doen dit door een klein 'cookie' te plaatsen, wat een klein bestand is, op uw hardeschijf. Dit zorgt ervoor dat de website goed werkt, uw acties en voorkeuren (zoals login, taal, lettertypen en andere display voorkeuren) te onthouden over een bepaalde tijd, zodat u ze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren. We zullen deze informatie nooit delen en alleen gebruiken binnen Bemontex B.V.

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org.  U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Bekijk hier ons Cookie beleid

 

Juridische redenen

Focus E-Commerce B.V. verwerkt persoonlijke gegevens wanneer toestemming is gegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval als een contactformulier op de website is ingevuld. Verder verwerkt Focus E-Commerce B.V. persoonsgegevens indien nodig om een overeenkomst met een klant en / of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte wordt aangevraagd, wanneer een bestelling wordt geplaatst of wanneer Focus E-Commerce B.V. zelf een bestelling plaatst. In een dergelijk geval vraagt Focus E-Commerce B.V. waar mogelijk ook toestemming voor verwerking. De rechtsgrondslag (en) voor verwerking zijn derhalve toestemming en / of die verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst indien de betrokken partij een partij is, of wordt gedaan op verzoek van de betrokken partij voor het sluiten van een overeenkomst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Focus E-Commerce B.V. neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking van zaken die (grote) gevolgen voor mensen kunnen hebben. Dit betreft beslissingen genomen door computerprogramma's of systemen, zonder betrokkenheid van een persoon (bijvoorbeeld een Focus E-Commerce B.V.-medewerker).

 

Hoe lang we persoonlijke gegevens opslaan

Focus E-Commerce B.V. houdt de gegevens verzameld voor verschillende perioden, afhankelijk van de categorie gegevens en de manier waarop ze zijn verzameld.

Ten aanzien van de verzamelde gegevens met de (contact) formulieren op de website, wordt deze gedurende vijf jaar bewaard. Met betrekking tot de gegevens die via de cookies op de website worden verzameld, zijn de bewaartermijnen zoals beschreven in de Cookieverklaring van toepassing.

Voor zover er geen specifieke bewaarperiode is voor bepaalde gegevens in deze Verklaring, is een termijn van toepassing tot maximaal één jaar na het einde van de duur van de relatie met de betrokkene of de toepasselijke wettelijke opslagperiode. Vervolgens worden de persoonlijke gegevens vernietigd.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen en te laten verwijderen. U heeft ook het recht om uw toestemming voor de gegevensverwrking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Focus E-Commerce B.V.  en u heeft het recht op gegevens portabiliteit. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt sturen om de persoonlijke informatie die wij u of een ander door u genoemde organisatie in een computerbestand plaatsen en te verzenden. U kunt een verzoek om toegang, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek tot annulering van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzenden naar [email protected]. Om ervoor te zorgen dat het verzoek om toegang door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw ID bij het verzoek te sturen. Maak uw pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart in dit exemplaar. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Focus E-Commerce B.V. wil er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Veiligheid

Wij leggen veel belang aan de beveiliging van alle persoonlijk identificeerbare informatie die bij onze gebruikers wordt geassocieerd. We hebben beveiligingsmaatregelen in place om te proberen te beschermen tegen het verlies, misbruik en wijziging van persoonlijke informatie onder onze controle. Wij gebruiken technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, bijvoorbeeld:

  • Toegang tot uw account wordt gecontroleerd door het wachtwoord en de gebruikersnaam die voor u uniek zijn;
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens op veilige servers;
  • De betalingsgegevens worden gecodeerd met behulp van SSL-technologie.

U moet er rekening mee houden dat het indienen van informatie via internet nooit helemaal veilig is. Wij kunnen de beveiliging van informatie niet garanderen, terwijl het via het internet wordt doorgestuurd en dat dergelijke voorlegging op eigen risico is. Al wat we kunnen doen, is al onze redelijke inspanningen om uw gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat we een betrouwbare en veilige omgeving handhaven om uw gegevens te gebruiken. Het is raadzaam uw browser af te sluiten wanneer u uw gebruikersessie hebt afgerond om te helpen ervoor te zorgen dat anderen geen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens als u een gedeelde computer of computer op een openbare plaats gebruikt.

 

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

 

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

 

Persoonlijke gegevens delen met derden

Focus E-Commerce B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

 

Overdracht van persoonsgegevens aan 'derde land' of internationale organisatie

'Derde landen' zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Focus E-Commerce B.V.. draagt persoonlijke gegevens over aan een derde land, namelijk de Verenigde Staten.

 

Onze contactgegevens

Wij verwelkomen uw feedback en vragen. Als u ons wilt contacteren, stuur dan een email naar [email protected] of schrijf ons bij Focus E-Commerce B.V.; Kompasstraat 32B, 2901 AM Capelle a/d IJssel, Nederland of bel ons op +31 (0)85 40 14 691

 

Note:

Ons privacybeleid kan veranderen. Momenteel bevinden wij ons op versie 3, gewijzigd op 24-5-2023. Kom dus regelmatig terug om wijzingen te bekijken. Grote wijzigingen zullen wij natuurlijk met u mededelen via een email, social media en/of blog berichten.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
Specialist in outdoor- en wandelkleding
Voor 16 uur besteld = vandaag verzonden
Achteraf betalen met AfterPay | Riverty
Gratis verzending vanaf €75,-